Profesné pôsobenie

 
 IVAR Slovensko, s.r.o
 Benediktiho 5 
 811 05 Bratislava 
 Slovenská republika
 www.ivar-slovensko.sk
                                                          
Ukážka zábran pre ochranu rodinných domov pred škodami z povodní
Stredné a veľké systémy :   www.ivar-slovensko.sk